Het belang van grondige analyses van incidenten en ongevallen wordt steeds meer onderkend. Het besef groeit dat een goede analyse van de onderliggende (veelal) organisatorische problematiek en de daaraan gekoppelde verbetermaatregelen, een voorwaarde is voor veilig opereren. De TRIPOD b├Ęta methode is daarvoor een van de beste methoden.

Vanwege het belang van TRIPOD en de toenemende vraag naar kennis en ondersteuning bij TRIPOD analyses hebben we daar een aparte, interactieve website voor opgezet. Daar kunt u documenten downloaden, drect aan de slag met de TR2 TRIPOD software en inschrijven voor een TRIPOD training of coaching traject:

Interesting

More news